Koolitused

partneriks MEESKONNA JA tiimijuhi arengus

Saan Teid toetada seal, kus oman ise enim kogemusi ja teadmisi – olulised märksõnad minu minevikust ja olevikust on MEESKONNAD, ENESEARENG ja ENESEJUHTIMINE! Kuidas koos töötame?

  • tasakaal teooria ja praktika vahel,
  • vastused ja lahendused sünniksid osalejatest ja meeskondadest endist, 
  • oluline tähelepanu mõtteviisil,
  • ideaalne kui kohtume lühemalt aga tihedamalt,
  • kaardistame kohe alguses ühiselt hetkeseisu ja soovitud tulemuse(d), 
  • personaalne eelkohtumine võimaldab teineteist tundma õppida ning tagab usaldusliku suhte.
Lepime kokku tutvumiskõne

koolitusED meeskondadele

PAREMA KOOSTÖÖ, SUHETE, SELGETE EESMÄRKIDE JA TEGEVUSPLAANI SUUNAS?

Liigume koos veelgi eneseteadlikuma meeskonna suunas? Toetan teid meeskonnatöö arendamisel ja seda erinevates meeskonna loomise etappides. Hindame koos üle meeskonna hetkeolukorra, kaardistame väljakutsed ning seame paika selge soovitud sihi! Ühises koostöös saab paika koolitus/workshop, mis teie meeskonna arengut parimal viisil toetada võiks!

koolitused
meeskonnajuhTIDELE

TEHA TIIMIJUHTIDEGA samm edasi järgmisele arenguastmele? samm tulemuslikuma ja teadlikuma juhtimise suunas?

Uue ajastu juhid  loovad enda ümber tööõhkkonna, mis paneb tiimiliikmeid tundma end erilise, hinnatud ja enesekindlana! Me teame, et seda on alati lihtsam öelda kui teha! Mis saaks olla parim, kui leiaksime just teie meeskonnajuhtidele selle parima võimaliku lähenemise, mis toetaks neid tänastest väljakutsetest jõudsalt edasi liikuma ning kes oskaksid veelgi paremini just eelnevalt mainitud tööõhkkondi luua?

ENESEJUHTIMISE KOOLITUS MEESKONNALE

Kuidas tuleb Teie meeskond täna toime stressijuhtimisega, keeruliste olukordade lahendamisega, eesmärkide seadmise või elluviimisega või muudatustega? Kõik eelnev ja paljud teised olukorrad panevad meid nii töö- kui ka eraelus tõsiselt proovile! Ja just sellistes väljakutsuvates olukordades on kriitilise tähtsusega head enesejuhtimise oskused. Miks? Et teha paremaid valikuid ja otsuseid, püsida efektiivsemad, saavutada ootuspäraseid tulemusi ning tunda meeskonnas ja iseendas suuremat rahulolu! 

inspiratsioonihommik MEESKONNALE "VÄRSKE PILK"

Liidame inspiratsioonihommiku mõne olulise koosoleku algusesse või lõppu? Või alustame lihtsalt uut hooaega või nädalat väheke teise lähenemise ja hingamisega? 

Milline teema tekitab Teie meeskonnale hetkel enim väljakutseid või seisakuid? Millise teema jaoks oleks vaja luua rohkem ruumi ning uusi perspektiive? Või millele te tegelikult varem veel väga mõtelnud ei ole?

Usun, et organisatsiooni, meeskonna ja juhi edu saab alguse ennekõike arengust individuaalsel tasandil. Seega keskendun teemadele, mis panevad mõtlema ning lubavad meil ennast inimesena veel paremini teadlikustada!

See on selline hea kiire amps, kui tervet päeva keeruline planeerida! Kuid mõnikord piisab vaid sellest 2-3 tunnist, et mõte ja tunnetus teises suunas liikuma saada!

ARENG GRUPIS

Olen kogenud nii palju põnevaid arENGUID ja võite GRUPI SEES VÕI GRUPIGA TÖÖS - SEE KÕIK ON INSPIREERINUD MIND arengu eesmärgil gruppe kokku tooma!

Lisaks koolitustele olen pannud kokku ka paar põnevat formaati mastermind ja grupicoachingu näol, et toetada arengut personaalsemal tasandil. Gruppides osalejad on toonud väga tugevalt välja, et grupis töötamine on olnud üks väga eriline ja arendav kogemus, mida nad soovitavad ka teistele! Hetkel on avatud registreerimine gruppi:

G
rupicoaching naistele “Elada enda keskmest” Lähme teele juba viienda grupiga SEPTEMBER 2024.

kaasas lähenEMINE:

TAGASIVAADe ja tagasiside

PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA ÕENDUSJUHTIMISE KONVERENTS 2022
Ettekandega:”Coaching – toeks kuuldud ja kuulatud kultuuri arendamisel.”  Foto: Raul Mee

TALLINNA ETTEVÕTLUSPÄEV 2022
Praktilise töötoaga: “Kuidas seisakust või kinni olemisest kiiremini edasi liikuda?” Foto: Mats Õun

ÄRIPÄEVA TEENINDUSKONVERENTS 2023
Praktilise töötoaga: “Eneseteadlikkus kui superteeninduse eeldus!” Loe, kes ja mis teemaga veel kohal käisid. Foto: Marko Mumm

ÄRIPÄEVA MEELERAHU KONVERENTS 2022 Ettekandega “Eesmärkide roll meelerahu saavutamisel ja säilitamisel.” Foto: Marko Mumm

Leia ka minu artikkel teemal “Juhi roll arengu juhtimisel” Personaliuudised.ee lehelt või täispikk versioon Äripäeva Teabevara lehelt. Või kuula Naistelehe Podcasti Mõttekoht” teemal “Miks on oluline oma tundeid ausalt väljendada ja kuidas seda teha?”.

Jälgi mind ka