Koolitused

“Enne kui keegi on valmis õppima “kuidas” kasvada, tuleb neil aru saada ja omaks võtta “miks” kasvada? Valik kasvada on oluline, kuid sellest ainult muutuse loomiseks ei piisa – meil tuleb tunnistada, et kasv on järkjärguline protsess ja see toimub päev korraga! Luua tuleb harjumused, mis seda järjepidevat kasvu igapäevaselt toetaksid.”

J. Maxwell

partneriks MEESKONNA JA JUHi arengus

Saan Teid toetada seal, kus oman ise enim kogemusi ja teadmisi – eneseteadliku, tulemusliku ja hea õhkkonnaga meeskonna loomine, arendamine ja hoidmine, mentorlus, coachiv mentorlus ja mentorprogramm, töö teenindusmeeskonnaga, arenguvestlused ja tagasiside, eesmärkide seadmine ja tegevuskava koostamine, juhi arengu juhtimine ja toetamine, coaching jm. 

Andke oma väljakutsetest märku ning teema sobivuse korral paneme kokku eesmärki toetava rätseplahenduse! Leia alljärgnevatest valikutest täiendavat inspiratsiooni ja lähenemisi,

SISEKOOLITUSED ETTEVÕTETELE

MEESKONNALE VÕI GRUPILE

samm edasi ehk kuidas seisakust või kinni olemisest UUESTI edasi liikuda?

KELLELE: erinevad positsioonid.
MIS KUJUL: 
workshop grupis/meeskonnana + ideaalis järgneb workshopile individuaalne töö coachingute näol või meeskonnacoaching.

Suured ja olulised muudatused saavad alguse igast üksikust indiviidist meeskonnas või organisatsioonis. Antud programmi eesmärk on just sellelt tasandilt koos teiega alustada ning toetada iga indiviidi järgmise olulise sammu tegemist! 

MILLAL PROGRAMM SOBILIK: soov kogeda energiat, motivatsiooni, inspiratsiooni ning saada suurem selgus hetkeolukorrast, sobib hästi siis kui meeskond või selle indiviidid on jäänud justkui kinni ja ei liigu edasi või võiksid teha seda suurema hooga, workshop aitab märgata uusi võimalusi, teadlikustada, kuhu on kinni jäädud ning sõnastada/vaadata üle eesmärk/eesmärgid. Sobib hästi neiks hetkedeks, kus avastardist on juba natuke aega mööda läinud ning iga liige vajaks ühte head sissevaadet ja analüüsi iseendas. Sobitub väga hästi ka neisse hetkedesse, kus seljataha on jäänud väga töine, tihe ja pingeline periood – võimaldab olukorda uuesti ja värskelt hinnata ning uue energiaga edasi liikuda!

JUHTIMISKOOLITUS

JUHI AUDIT - samm tulemuslikuma ja teadlikuma juhtimise suunas, et toetada ajusõbraliku ja psühholoogiliselt turvalisema kultuuri loomist!

KELLELE: nurgakiviks alustavale või alustanud juhile, heaks  restardiks pikemalt tegutsenud juhile, juhtidele, kes soovivad kogeda uusi perspektiive.
MIS KUJUL: workshop-koolitus, ideaalis 2 päevane, millele järgnevad arengut ja muutust toetavad individuaalsed coachingud või vahekohtumised kokkuvõtete tegemise näol.

Uue ajastu juhid  loovad enda ümber tööõhkkonna, mis paneb tiimiliikmeid tundma end erilise, hinnatud ja enesekindlana. Liigume koos juhtimise minevikust juhtimise tulevikku! 

MILLAL PROGRAMM SOBILIK: kui juhti/juhte ajendab soov kogeda uut energiat, motivatsiooni, selgust ning saada paika (uus) suund. Osaleval juhil on tahe märgata – mida muuta ja kust alustada ning olla kursis juhtimise tuleviku trendide, kompetentside ja ootustega. Osalejatel on eesmärk jõuda uute ideede ja võimaluste märkamiseni, mis siis juba edaspidises juhtimises aluseks uute lähenemiste ning käitumise katsetamisel. Osalevad juhid teavad, et edasi liikumine ja muutus algab ennekõike iseendast ning muudatused võtavad aega! NB! võimalusi aitab avardada ajukeskne ehk neurojuhtimine, mis toetab inimesekeske töökultuuri loomist!

TULEMUSLIK arenguVESTLUS + TAGASISIDE

KELLELE: kõigile positsioonidele, kellest sõtub arengule suunatud vestluste pidamise efektiivsus, mõjusus ja tulemused.
MIS KUJUL: teooria + praktika.

Kumb siis ikkagi ennem tuleb – päriselt kuulamine või autentselt iseenda väljendamine? Me peame igapäevaselt nii palju vestluseid, et mõnikord unustame ära, mis on olulisem – vestluste rohkus või neist tulenev mõjusus! Selleks, et koolitus parimal võimalikult viisil õnnestuks, on oluline hetkeolukord ja vajadus väga selgelt ära kaardistada!

Mõtestame lahti kommunikatsiooni ning ühe tulemusliku vestluse struktuuri, vaatame lähemalt sisse tagasiside – ja arenguvestlustesse ning paneme proovile nendega seotud müüdid! Unustame tihti ära, millise mõtteviisi ja ettevalmistusega tuleks meil tegelikult tähtsateks vestlusteks valmistuda. Aga milline on siis see tähtis vestlus ja milline ei ole? Haarame koolitusele mitmed coachingu tööriistad ning avastame koos, mida me ikkagi inimestena ühistes vestlustes ootame või vajame. Ja muidugi seisame silmitsi tõega, mida me nii väga sellistes vestlustes ei oota ka! 

Anna oma huvist märku

inspiratsioonihommik

TULEN TEIE MEESKONNALE KÜLLA

Kellele: meeskonnad või grupid suurusega 8-20 inimest, võimalik kohandada ka suuremale seltskonnale (sõltub formaadist). 
Millal: uue hooaja või projekti algusetapis või mõnusaks tõukeks keskfaasis. Ja miks mitte vahelduseks lihtsalt koos nädalat või päeva teistmoodi alustada?
Miks: kui vanad mõtte- ja käitumismustrid vajaksid väikest turgutust või kui mõnele konkreetsemale teemale vajadus suuremalt peale vaadata.

Usun, et organisatsiooni, meeskonna ja juhi edu saab alguse ennekõike arengust individuaalsel tasandil. Seega keskendun teemadele, mis panevad mõtlema ning lubavad meil ennast inimesena veel paremini teadlikustada!

NÄITEID 2022 inspiratsiooni ETTEKANNETEST

Õendusjuhtimise Konverentsil (2022)  ettekandega: “Coaching – toeks kuuldud ja kuulatud kultuuri arendamisel.”

“Triin, täname Sind! Konverentsi korraldajana mul on väga hea meel, et Sa jagasid meiega oma teadmisi, seisukohti ja väärtusi. Tagasiside konverentsiosalejatelt oli väga positiivne, tagasisides märgiti, et teema sai käsitletud väga kompaktselt ja sõnumid olid väga selged. Eriti toodi esile Su kehakeel, mis aitas paremini mõista aktsente. Veel kord suur tänu konverentsil osalejate ja korralduskomitee poolt! Kindlasti soovime ja soovitame Teistele kutsuda Triinu oma meeskonnaüritustele!” 

Aleksei Gaidajenko, õendusvaldkonna arendusjuht (PERH) / Foto: Raul Mee

Tallinna Ettevõtluspäeval (2022) ettekandega: “Kuidas seisakust või kinni olemisest kiiremini edasi liikuda?” Millega osalejad lahkusid? Noppeid tagasisidedest:

  • Suurema selguse ja motivatsiooniga. See oli väga, väga põnev ettekanne!
  • Sain nipid, kuidas seisakut defineerida ja sellest välja tulla. Võtsin kaasa plaani oma murede lahendamiseks.
  • Andis julgust ja motivatsiooni, et oma pikaajalisi eesmärke ellu viia!
  • Sain siit selguse iseendas ning kinnituse, kui oluline on plaani kaardistamine.
  • Inspireeriv ja informatiivne ettekanne. Võtsin kaasa sammud, mida juba kodus edasi teha!
  • Mõtte, et tasub tagasi astuda ning vaadata uue nurga alt. Saab ka üle ja ümber.
  • Tegutsemise ja motivatsiooni boosti! Sain tööriista, kuidas takistusi ületada.

    Foto: Mats Õun

Äripäeva Meelerahu Konverentsil (2022) ettekandega: “Eesmärkide roll meelerahu saavutamisel ja säilitamisel.” Jagan Sinuga soovi korral ka antud ettekande salvestust, lihtsalt kirjuta mulle triin@maolen.ee. 

19.04.2023 võime kohtuda ka Äripäeva Teeninduskonverentsil, kus esinen ettekandega: “Eneseteadlikkus kui superteeninduse eeldus!” Lisaks minule on Sul võimalik kuulda ka palju teisi põnevaid ettekandeid. Rohkem infot SIIN. 

AVATUD koolitused
- sinu personaalse arengu teejuht

liitu äärmiselt inspireeriva projektiga "elada enda keskmest"

Üks põnev formaat naistele: grupicoaching+MASTERMIND - UUED GRUPID ALUSTAVAD: mai & septembri lõpus 2023

Selles ettevõtmises on palju energiat, inspiratsiooni, avastamist ja sügavust, mida peegeldavad ka osalejate tagasisided! Tule tutvu kindlasti ka programmi video ja osalejate tagasisidega.

See on teekond, kus kokku saavad erinevate rollide ja positsioonidega vägevad naised, hinges soov aeg hetkeks maha keerata ning iseendale uuesti lähemale jõuda, et tunda suuremat enesekindlust, fookust, rahulolu ja julgust!

"SAMM EDASI"

T31.05.2022 @TALLINN / SELGUSE, INSPIRATSIOONI JA OMA JÄRGMISE SAMMU PLANEERIMISE KOOLITUS 

Sinu personaalse arengu ja heaolu toetamiseks, et saaksid anda oma parima – ükskõik, millises rollis igapäevaselt panustad! Oleme kõik ennast teinekord leidnud olukorrast, kus oleme justkui kinni, seisame kohapeal – kuid hinges soov edasi liikuda! Mõnikord võime jääda pidama vaid ühte küsimusse või siis tervesse mõtete ning küsimuste võrgustikku.