Static Slide

COACHING JUHILE

TEADLIKKUS - FOOKUS - TULEMUSED - EFEKTIIVSUS

TEADLIKUMAD JUHID LOOVAD RAHULOLEVAMAID KESKKONDI

Miks juhtimine ja arengutreening nii hästi sobivad?

See on suurepärane kombinatsioon, kus toetatud saavad nii individuaalne kui ka juhi professionaalne areng. Coaching loob suuremat teadlikkust inimesena tervikuna, selgust oma rollis ning aitab oma väljakutseid selgemini sõnastada! Ja selline endaga töö lubab seada ka selliseid ambitsioonikamaid sihte!

Meeskonnad, mida juhivad coachitud juhid, on tavaliselt rohkem teadlikud, eesmärgistatud ning keskendunud sellele, mis tegelikult oluline! Ja nad suudavad ka muudatustega efektiivsemalt toime tulla, millel on oluline mõju organisatsiooni efektiivsusele tervikuna!

Millal mina juhina coachingut oleksin kasutanud? 

 • hetkedel, kus otsustamine jäi venima või üldiselt keeruliste, raskete otsuste tegemiseks,
 • enda arengu ja eesmärkide kaardistamiseks, uute sihtide seadmiseks ja strateegia loomiseks,
 • muudatuste korral, mis olid seotud minu enda rolliga (takistuste ületamine, võimaluste märkamine ja kasutamine),
 • muudatuste juhtimise korral, mis oli seotud kõige välisega (meeskonnad, organisatsioon, ootused jms),
 • läbipõlemisest välja liikumise juhtimiseks jpt asjade puhul.

“Coaching toetab juhi isiklikku ja professionaalset arengut ning toetab tugevalt organisatsiooniliste eesmärkide saavutamist!”

kui teeks koos sammu veelgi teadlikuma juhtimise suunas?

vali teekond, mis sind täna kõige paremini toetaks?

1:1 COACHING

 • keskmiselt 5-7 kohtumist,
 • pikkusega 1,5h (silmast-silma, online),
 • 3-6 kuu jooksul,
 • mille ajal või peale seda kaasame ka erinevaid lisaharjutusi või -lugemist,
 • vastavalt Sinu vajadusele ja eesmärkidele.

Terve meie koostöö vältel olen Sinu jaoks olemas ka sessioonide vahepealsel ajal – mõttevahetused, märkamised, jagamised.

COACHINGU PROGRAMM "JUHI VUNDAMENT"

 • 7-8 kohtumist 
 • pikkusega 2h+ (silmast-silma, online)
 • 3-5 kuu jooksul,
 • kus lisaks coachingule (1-1,5h) läbime juhi arenguprogrammi erinevaid teemasid vastavalt Sinu vajadustele ning väljakutsetele,
 • eesmärgiga teadlikustada juhi rollile seatud ootuseid, mõtestada need enda jaoks lahti ning leida oma tee,
 • kaardistame ka väga selgelt hetkeolukorra ning soovitud tuleviku, paika saab plaan ning seda toetavad teemad,
 • teeme tööd mõtte- ja käitumismustrite kujundamise või muutmisega.
Antud programm sobib väga hästi alustavale juhile, kuid on heaks värskenduseks ka juba kogenud juhile!

“Coaching ei ole ainult algajatele juhtidele. Iga juht, sõltumata oma kogemusest ja ametiajast, võib coaching’ust kasu saada!”

JUHIKS KASVAMINE ON TEEKOND, MILLEL EI OLEGI LÕPP-PEATUST!

klientide tagasiside