Coaching

“Ükskõik, milline mäng meil väliselt käsil on, siis sisemiselt on meil alati mingi muu mäng käsil. See, kui teadlik oled Sa sellest sisemisest mängust, määrab ära edu saavutamise ja läbikukkumise tõenäosuse!”

T. Gallwey

AVASTAME JA AVARDAME SINU POTENTSIAALI

Hea meelega kohtun Sinuga personaalselt 1:1, meeskonnacoachingus või põnevas grupicoachingu projektis! Usun, et meil on nii palju juhte, meeskondi, inimesi –  kelle potentsiaal ootab avastamist, avamist ja avardamist. Toetan hea meelega ka Sinu:

 • oluliste asjadega alustamist,
 • teekonnal püsimist ja edasi liikumist,
 • ärategemist ja kohalejõudmist.

COACHING on just üks selline inspireeriv võimalus ja õppimise vorm, mis toetab Sinu potentsiaaliga tegelemist, et jõuda realiseerimata võimekuseni. See toetab Sind kui tervikut – selguse saamine, isiklik areng, otsuste langetamine või elluviimise planeerimine. Kõik me vajame vähemalt kord elus sellist tugevat müksatust!

COACHINA loon Sinu jaoks hinnanguvaba ja hoitud ruumi, ning toetan uue teadlikkuse tekkimist, tegevusplaanide koostamist ning elluviimist. Olen Sinu loominguline arengutreener, kes toetab uute perspektiivide märkamist ning avastamist.

Kinnitan Sulle, et olen omandanud rahvusvahelise organisatsiooni International Coaching Federation (ICF) poolt tunnustatud ja akredideeritud coachingu programmid ning täiendkoolitused, mis toetavad mind individuaalsete, meeskonna ja grupicoachingute tegemisel. Olen ka aastast 2022 ICF Global ja Eesti liige!

LAHENDUSKESKNE?

Erinevaid coachingu lähenemisi on maailmas palju, kuid mina olen keskendunud lahenduskesksele coachingule – keskendutakse lahenduse leidmisele, mitte probleemile. See ei tähenda muidugi seda, et probleem ära kaoks  – lihtsalt põhifookuseks on leida lahendus tuleviku suunal. Taustajõuna võtan endaga kaasa ka oma tänased teadmised selle kohta, kuidas me inimesena erinevates olukordades toimime (neuroteadus, aju). Ja kõik see kokku loob Sinule võimaluse kogu oma energia soovitu suunas tööle panna!

COACHINGUVESTLUS - MIDA võita? mida kaotada?

mida on sul võimalik võita?

1. STRUKTUUR, mida toetavad praktilisus ja realistlikkus,
2. ÜLEVAADE ja SELGUS, hetkeolukorra kaardistus ja töö tuleviku suunal,
3. EESMÄRGISTATUS, hoiab Sind aktiivsena ja suunab liikuma,
4. TÖÖ ISEENDAGA, sest Sinus on kõik vajalik olemas,
5. UUED TAIPAMISED,
uued märkamised ja ahaa-momendid,
6. FOOKUS,
keskendud sellele, mis on hetkel kõige olulisem,
7. MOTIVATSIOON,
sest märkad ja avastad uusi võimalusi,
8. VASTUS või TEGEVUSKAVA,
tunned lahkudes, et oled loonud selgust, liikunud edasi,
9. UUS ELLUSUHTUMINE, toetab uute mõtte- ja käitumismustrite kujunemist.

MIDA KAOTADA, KUI ENDA JAOKS ÄRA EI PROOVI?

Usun, et sellele küsimusele tead tegelikku vastust ainult Sina. Aga võibolla on selleks kaotuseks uus kogemus? Või võimalus midagi muuta? Või lihtsalt vastus – kas coaching on täna Sinu jaoks või mitte? Kindel on see, et palju võitude all loetletud eeliseid jääb kogemata.

COACHINGU KLIENTIDE TAGASISIDE
Soovin tulla coachingusse

selgus ja muudatused

MUUDATUSED TUGEVAMATE SUHETE JA VEEL ENESEKINDLAMA, LOOVAMA JA KOHANEMISVÕIMELISE SINU SUUNAS?

Uuringud on kinnitanud, et kui me näeme ennast väga selgelt – oleme me palju enesekindlamad, loovamad, loome tugevamaid suhteid ning kommunikeerime efektiivsemalt. Selline iseenda tundmaõppimine võimaldab ka meie üldist kohanemisvõimet suurendada (juhtimine = muudatused, elu = muudatused). Usun siiralt, et kõik, mis toimub meie sees, peegeldub ka kõiges meid ümbritsevas! Uuringute järgi on selliste teadlike inimeste ümber ka rohkem rahulolevamaid inimesi.

Kas teadsid, et coaching on paremini uuritud valdkond kui näiteks mentorlus, konsulteerimine, koolitus ja juhtimise arendamise programmid, kuna protsess on selgepiirilisem? Uuringud näitavad, et coachingusse tasub investeerida, kuna tõenäosus tõelisi muudatusi kogeda on suur.

Kuid on tõsiasi, et muudatused eeldavad täiendavat panust, rohkem energiat ja aega. Miks? Muutuste elluviimiseks peavad omavahel joonduma mitmed erinevad ajuprotsessid. Tavalises elurütmis on aju pideva ülekoormuse all ning igapäevased segajad takistavad meil muutuste tegemist. Coaching loob meile aga need vajalikud ajahetked, mis võimaldavad suurema fookuse saavutamist ning lahendusteni jõudmist!

KUIDAS COACHINGUGA ISEENDALE LÄHEMALE JÕUDA?
Coachinguga iseendale lähemale (1)..
Coachinguga iseendale lähemale (2)..

 

KELLELE?

Alustamiseks piisab esialgu sellest, et oled uudishimulik inimene.
Uudishimu toetab uue vastuvõtmist ning valmistab aju õppimiseks ette.

Seega sobib coaching kõigile, kes on valmis iseendasse avatud meele ja uudishimuga sukelduma ning seisma vastamisi teemadega, mis lükkavad Sind välja oma mugavustsoonist ning suunavad uute harjumuste ja mõttemustrite suunas. Coaching ei sobi kindlasti neile, kes seda ise enda jaoks pole valinud või teevad seda mingil muul kolmandal põhjusel, mis ei ole seotud inimese isikliku sooviga luua muutust oma praegusel ametikohal või eraelus.

KUIDAS?

Kohtumised võivad toimuda nii online kui ka eelnevalt kokku lepitud asukohas. Selles kõiges saame juba enne teekonna algust kokku leppida. Kuid esialgu vaataks alustamise võimalusi järgmiselt: 

ESIMENE SISSEJUHATAV SESSIOON
Siin saad enda jaoks 2 kõige olulisemat vastust, kas coaching on Sinu jaoks ning mina antud teekonnal sobilikuks mõttekaaslaseks? Kui peale esimest kohtumist leiad, et hetkel pole coaching see, mis Sinu teekonda parimal viisil toetaks, on esimene kohtumine Sinu jaoks tasuta.

TAVASESSIOONIDEGA JÄTKAMINE
Kui otsustad coachingu ja minuga edasi liikuda, lepime kokku coachingu projekti pikkuses (keskmiselt 5-7 sessiooni), kohtumiste intervallis (keskmiselt 2 kohtumist kuus) ning muus vajalikus, mis ühiseks partnerluseks ja pühendumiseks vajalik.

“Mõtle, kas saad endale edasilükkamist lubada? Kõik see, mis toimub või ei toimu meie sees, peegeldub ka kõiges meid ümbritsevas. Mida kaotad, kui tuled esimesele vestlusele? Mida võidad?”

COACHING JUHILE

Miks juhtimine ja arengutreening nii hästi sobivad? Juht kasutab coachingut:

 • KOHANEMISVÕIME SUURENDAMISEKS
  Iseenda tundmaõppimine = kohanemisvõime suurendamine.
 • TEADLIKUMAKS JUHTIMISEKS
  Teadlik juht = teadlikum ja rahulolevam meeskond.
 • EMOTSIONAALSE INTELLIGENTSUSE ARENDAMISEKS
  Erinevate emotsionaalsete seisundite, mõtte- ja käitumismustrite märkamiseks, haldamiseks, muutmiseks ja lahendamiseks,
 • MUUDATUSTEGA TOIMETULEKUKS
  Muutustega kaasneva vastupanu vähendamiseks ning elluviimise kiirendamiseks.
 • PAREMAKS STRESSIJUHTIMISEKS
  Tasakaalu saavutamine ja hoidmine (era- ja tööelu osas). Läbipõlemise ennetustöö ja üldine igapäevane heaolu. 
 • SUUREMA EFEKTIIVSUSE SAAVUTAMISEKS
  Läbi kiiremate otsuste langetamise, täpse ja selge eesmärgi vormistamise ning planeerimise, protsesside ja tegevuste kaardistamise ning elluviimise.
 • ARENGU JUHTIMISEKS JA ÕPPIMISEKS
 • TULEMUSTE PARENDAMISEKS

Kui vaadata seda, mida coaching juhtide jaoks tähendab, siis coaching aitab juhtides arendada 4 olulist emotsionaalse intelligentsuse komponenti, millel on väga suur roll efektiivsete ja edukate tulemuste saavutamisel. Nendeks komponentideks on: teadlikkus endast, enesejuhtimine, sotsiaalne teadlikkus ning suhete juhtimine (Forbes 2001)

OLED ETTEVÕTTE VÕTMEISIKUNA HOITUD JA TOETATUD?
Kuidas on lahendatud teie ettevõttes võtmeisikute tugisüsteem? Loe edasi..

“Selleks, et kasvatada ja arendada neid emotsionaalse intelligentsuse aspekte ning liikuda ise lähemale coachiva juhi rollile, on parimaks alguseks olla ise coachitav.”

Soovin tulla esimesele kohtumisele

MEESKONNA COACHING

Coaching meeskonnatöö- ja õhkkonna edendamiseks? Ehk kes tormab meeskonna coachimisega meeskonda päästma? 

 • See, kes teab, et coaching ei ole vaid 1:1 lähenemine ning lahendus ja et tegemist ei ole väga kiireloomulise “plaaster peale” lahendusega!
 • See eeldab pikemaajalist panustamist ja seda nii juhilt kui meeskonnalt tervikuna (nn projekti pikkus 5-12 kuud).
 • Meeskonna coaching on justkui üks meetod, mis toetab pimenurkade märkamist – neid pimedaid kohti, mis jäävad nende kahe vahele: “mida inimesed peaksid tegema” ja “mida inimesed tegelikult teevad”?
 • Kuidas meeskonna coaching meeskondi veel toetada saab?

 • TEADLIKKUS – iseenda ja oma kolleegide teadlikustamine (vajadused, väärtused, uskumused, ootused).
 • SUURE PILDI NÄGEMINE – mis tundub oluline ja mis tegelikult on oluline, siht ja eesmärgid uuesti paika.
 • RESTART – uue alguse või hingamise soodustamiseks, uute ideede genereerimiseks.
 • TOEKS MUUDATUSTE TEGEMISEL – muudatustega seotud vastupanuga tegelemiseks ja efektiivsemaks juhtimiseks.
 • PAREMAD SUHTED – avatuse ja kommunikatsiooni edendamiseks ja arendamiseks.
 • TULEMUSED JA PLAAN – tulemusi ja meeskonnatööd toetavate tegevuste planeerimiseks.

KUTSE GRUPICOACHINGUSSE

Olen ellu kutsunud ühe põneva formaadi, kus kokku saavad GRUPICOACHING+MASTERMIND!

Sel sügisel P24.09 stardib projekt naistele “Elada enda keskmest” juba kolmandat korda! Selles ettevõtmises on palju energiat, inspiratsiooni, avastamist ja sügavust, mida peegeldavad osalejate tagasisided! Tule tutvu kindlasti ka programmi video ja osalejate tagasisidega SIIN..

MIS ON GRUPICOACHINGULE OMANE:

 • grupi toetus ja mõtlemine = rohkem julgust, ideid + silmast-silma kontakti lisaväärtus,
 • mitu märkajat, nägemust = rohkem võimalusi, lähenemisi,
 • investeering kohtumise kohta = kõvasti soodsam kui 1:1 coachingus,
 • uued kogemused = uued mõtlemismustrid ja muutunud Sina,
 • erinevate teemade sissevaated, harjutused = uus teadlikkus ja toetavad ressursid,
 • mugavustsoonist väljumine = koos on kergem ja lõbusam,
 • gruppi kuulumine ja grupis toimetaminee = inimesele loomuomane.

Ma olen TOETAV PÜHENDUV LEIDLIK

VÕTA MINUGA ÜHENDUST

Ootan Su kirja, et olulised asjad saaksid alustatud või lõpetatud. Tean omast käest, kui oluline on alustada enne, kui me selleks tegelikult valmis oleme või väljakutse täpselt sõnastatud. Teinekord saavutame alles ühises analüüsis ja vestluses selguse selle peamise väljakutse või eesmärgi osas!