meeskonna koolitus
Static Slide

KOOLITUS
MEESKONNALE

OLEN PARTNERIKS ENESETEADLIKUMA MEESKONNA ARENDAMISEL!

LIIKUDA MEESKONNAGA PAREMA KOOSTÖÖ, SELGEMA SIHI NING TEGEVUSKAVA SUUNAS?

Kas teadsid, et teadlikumad meeskonnad teevad kvaliteetsemaid otsuseid, koordineerivad paremini ning tulevad paremini toime konfliktide juhtimisega? (HBR)

Me oleme selles kiiruses, kiirustamises ja kasvus kõik ühendatud! Edukad on need, kes suudavad selles kõiges ühes rütmis ja taktis edasi liikuda. Kogemus ja uuringud kinnitavad, et iseenda ja teineteise parema mõistmise korral suudame väljakutsetega paremini toime tulla!

Kuidas on Teil seni selles kiiruses ja kiirustamises koostöö tegemine ja arendamine õnnestunud? Kui on tunne, et midagi pole päris nii nagu peaks või tahaks natuke rohkem ja paremini – just sellistel hetkedel saan ma mõttekaaslasena Teiega liituda! Toetan hea meelega meeskonnaliikmete eneseteadlikkuse arengut! Ühise pinnase koostöö tegemiseks võivad luua 2 suuremat ja olulisemat valdkonda:

  • VÄLJAKUTSED KOOSTÖÖS JA SUHETES või
  • SELGE ÜHISE SIHI, ÜHENDAVATE VÄÄRTUSTE NING MOTIVEERIVA VISIOONI HAJUSUS VÕI PUUDULIKKUS.

Meie ühisesse koostöösse tulevad kaasa minu 10+ aastat kogemust juhina, märkamised ja õppimised meeskondade loomisest ja juhtimisest (loonud, arendanud 75+ meeskonda, 50+ eestvedajat) ning kõik kogetu, õpitu ja loetu oma coachiks kasvamise teekonnalt. 

TÕELISE KOOSTÖÖNI OLEME JÕUDNUD ALLES SIIS KUI KOHTUME KÕIK KOOS ÜHEL AJAL JA SAMAS KOHAS!

milLISE VÄLJAKUTSEGA SEISAB TEIE MEESKOND HETKEL SILMITSI?

Eduka koostöö suurimateks väljakutseteks on: 
USALDUSLIKE SUHETE, PIISAVA KOMMUNIKATSIOONI NING
ÜHTSE EESMÄRGI PUUDUMINE.
Seega tuleb meil teele asudes küsida
kas Teie meeskonna suurimaks väljakutseks on suhted ja koostöö? 
Või tuleks meeskond uuesti motiveeriva visiooni, ühendavate väärtuste ning selgete sihtide alla kokku koondada? 

 

INDIVIDUAALSE TEADLIKKUSE KASV = MEESKONNA kasv

Oma koolituste planeerimisel pööran suurt tähelepanu inimeste teadlikkuse kasvatamisele!

Tihti räägitakse, mida peab tegema või kuidas asjad peaksid olema, kuid vähe avatakse tausta sellest, et miks asjad just nii olema peaksid! Seega põimin võimalusel igale koolitusele juurde teadlikkust suurendavaid elemente, mis paneks inimesi paremini aru saama sellest, kuidas me inimesena toimime!

 Mõnikord piisab konfliktide vähendamiseks lihtsalt sellest, et meeskonnaliikmed teadlikustaksid rohkem enda vajadusi või väärtuseid ning oskaksid neid vajadusel ka kommunikeerida! Seega võtan endaga alati kaasa mudeli – inimene kui tervik!

“Üks peamisi meeskonna düsfunktsioone on ebaselge visioon või eesmärk! Kui meeskonnaliikmed ei mõista, mille poole nad ühiselt püüdlevad, on raske saavutada ühtsust ja pühendumist!” (P. Lencioni)

“Lisaks puudulikule kommunikatsioonile ning eesmärkidele on oluline roll usaldusel. Usalduse puudumisel on raske koostööd teha ning teineteisele toetuda.” (S.M.R Covery)

Lepime kokku esimese kõne

ALATES HETKEST KUI HOOLID KELLEGI TEISE TULEMUSTEST JA ARENGUST SAMA PALJU KUI ENDA OMADEST - VÕID SA VÄITA, ET OLED MEESKONNATÖÖ 100% OMAKS VÕTNUD!

KLIENTIDE TAGASISIDE