meeskonna koolitus
Static Slide

KOOLITUS
MEESKONNALE

OLEN PARTNERIKS ENESETEADLIKUMA MEESKONNA ARENDAMISEL!

LIIKUDA MEESKONNAGA PAREMA KOOSTÖÖ, SELGEMA SIHI NING TEGEVUSKAVA SUUNAS?

Kas teadsid, et teadlikumad meeskonnad teevad kvaliteetsemaid otsuseid, koordineerivad paremini ning tulevad paremini toime konfliktide juhtimisega? (HBR)

Me oleme selles kiiruses, kiirustamises ja kasvus kõik ühendatud! Edukad on need, kes suudavad selles kõiges ühes rütmis ja taktis edasi liikuda. Kogemus ja uuringud kinnitavad, et iseenda ja teineteise parema mõistmise korral suudame väljakutsetega paremini toime tulla!

Kuidas on Teil seni selles kiiruses ja kiirustamises koostöö tegemine ja arendamine õnnestunud? Kui on tunne, et midagi pole päris nii nagu peaks või tahaks natuke rohkem ja paremini – just sellistel hetkedel saan ma mõttekaaslasena Teiega liituda! Toetan hea meelega meeskonnaliikmete eneseteadlikkuse arengut! Ühise pinnase koostöö tegemiseks võivad luuad teemad nagu: 

  • VÄLJAKUTSED KOOSTÖÖ TEGEMISEL (individuaalselt vs koos),
  • KEERULISED SUHTED (konfliktid, vastupanu, õhkkond),
  • MURED TULEMUSTE SAAVUTAMISEGA (demotivatsioon, teame aga ei tee),
  • SELGE SIHI PUUDUMINE (eesmärgid, visioon, missioon).

Meie ühisesse koostöösse tulevad kaasa minu 10+ aastat kogemust juhina, märkamised ja õppimised meeskondade loomisest ja juhtimisest (loonud, arendanud 75+ meeskonda, 50+ eestvedajat) ning kõik kogetu, õpitu ja loetu oma coachiks kasvamise teekonnalt. 

TÕELISE KOOSTÖÖNI OLEME JÕUDNUD ALLES SIIS KUI KOHTUME KÕIK KOOS ÜHEL AJAL JA SAMAS KOHAS!

KUIDAS KOOS TÖÖTAME?

Võtan kaasa teadmise, et  meeskondade loomine, juhtimine ja arendamine on
üks tõsine tundetarkus ja teinekord ka täielikus teadmatuses navigeerimine aga kõigest hoolimata – see on nii põnev ja väljakutsetest tulvil maastik!

Mõned vaated, mis iseloomustavad minu lähenemist veelgi:

– eesmärk hoida tasakaalu teooria ja praktika vahel,
– ideaalne kui kohtume lühemalt aga tihedamalt,
-hoiame fookust teemat toetava teooria ja mõtteviisiga,
– loome vahelduvust ning toetame õppimist läbi praktiliste lähenemiste,
– kaardistame kohe alguses ühiselt hetkeseisu ja soovitud tulemused või seisundi,
– oluline, et vastused ja lahendused sünniksid osalejatest ja meeskonnast endist,
– personaalne eelkohtumine võimaldab meil teineteist tundma õppida ning aitab luua usaldusliku suhte – hea side arengutreeneri ja tiimijuhi vahel on ülioluline!

Meil on alati võimalus püsida seal, kus me parasjagu viibime! Peaasi, et meid ei jääks vaevama küsimused nagu – mis oleks võinud saada? Mis oleks võinud olla?

TEEME TEIE MEESKONNAGA KOOS SAMMU EDASI?

Jagame mõtteid

ALATES HETKEST KUI HOOLID KELLEGI TEISE TULEMUSTEST JA ARENGUST SAMA PALJU KUI ENDA OMADEST - VÕID SA VÄITA, ET OLED MEESKONNATÖÖ 100% OMAKS VÕTNUD!

KLIENTIDE TAGASISIDE