Static Slide

INSPIRATSIOONI
-HOMMIK

INSPIRATSIOONI
-HOMMIK

INSPIRATSIOONIHOMMIK MEESKONNALE

Kõik me vajame aeg-ajalt värskendust, mis lubaks meil mõnda konkreetset teemat või olukorda eemalt hinnata ning uue lähenemisega edasi liikuda! Inspiratsioonihommik on just selline fokusseeritud ettevõtmine, kus võtame lauale teie jaoks kõige olulisema teema või teemad!

Aga milleks meile inspiratsioonihommikud?
See loob akna uute võimaluste leidmiseks ja märkamiseks! 

Võimalusel vaatame peale ka sellistele küsimustele:
Mida inspiratsioon teie juhi või meeskonnaliikmete jaoks tähendab?
Miks me vajame inspiratsiooni?
Mida inspiratsioon meile annab?

Kuidas ise inspiratsiooni leida või luua?

Inspiratsioonihommiku kestvuseks saab planeerida ligi 1,5-3h, olenevalt teemast, eesmärgist ja grupi suurusest.
Inspiratsioonihommiku jagame kaheks osaks: 
1) sissejuhatus sisendi, info ja ideede näol, 
2) mida täiendavad mõttetööd ja seoste loomist toetavad harjutused.


INSPIRATSIOON JA UUED IDEED - JULGUSe ja uute lähenemiste soodustamiseks!

VÕIMALIKUD TEEMAD, MILLELE KOOS OTSA VAADATA:

Olenevalt grupi eripärast saame sättida ja leida veel teemasid, mis teie inspiratsioonihommikut parimal viisil toetaksid. Kui endal ideid napib, mõtlen kaasa ja pakun välja täiendavaid lähenemisi või lahendusi!

"Paljud suured asjad saavad alguse väikestest asjadest. Nii võibki piisata vaid killukesest inspiratsioonist, et saada jõudu just nende suurte asjade tegemiseks!"

KELLEGA ASUTE TEELE:

MA OLEN. oma viimased 2+ aastat personaalse coachi ning meeskondade ja juhtide arengutreeneri rollis toimetanud ning olen nautinud iga hetke sellest teekonnast! Mõned olulisemad asjad, mida minu kohta veel teada:

  • 8 aastat kogemust, kuidas juhtida ja jõuda suurepäraste teenindus- ja müügitulemusteni (Põldma Kaubanduse AS Eesti personaliosakonna ja kaupluste juht, DenimDream jt kauplused),
  • 10+ aastat juhina,
  • 75+ loodud meeskonda,
  • 200+ coachingu tundi,
  • 500+ arendavat tiimikoosolekut ja koolitust,
  • 600+ inimese värbamisel aktiivselt juures,
  • viimased 2+ aastat ehitamas ülesse oma uut mina, mille juurde kuuluvad – uus elukorraldus ja viis elada, uued prioriteedid, uus coachi ning arengutreeneri roll ning oma ettevõte,
  • Erickson Coaching International lahenduskeskse coachi + High Performance Team Coaching sertifikaadid (ICF poolt rahvusvaheliselt akredideeritud diplomid, täiendkoolitused), 
  • Mindfulness 8 nädalane koolitus.

Pean oluliseks toetada inimeste individuaalset arengut, sest usun, et just sealt saab kõik muu oluline alguse – isiklik areng on aluseks kvaliteetsetele kasvukeskkondadele kodus kui ka tööelus (lapsevanemaks olemine, suhted, organisatsiooni ja meeskondade kvaliteet, tulemuslikkus). Seega on minu keskseks fookuseks inimese potentsiaali avastamine ja avardamine!

Minu jaoks oluline meeldetuletus: me arvame, kuidas asjad on, aga tuletan endale ikka ja jälle meelde küsida – kuidas asjad tegelikult on?

Meie esimest kohtumist ootama jäädes!
Triin Põldme-Uibo

“Inspiratsioon on toiduks motivatsioonile!

Asume mõtteid vahetama

Jälgi mind ka