meeskonna areng
Static Slide

INSPIRATSIOONI
-HOMMIK

INSPIRATSIOONI
-HOMMIK

INSPIRATSIOONIHOMMIK MEESKONNALE

Kõik me vajame aeg-ajalt värskendust, mis lubaks meil mõnda konkreetset teemat või olukorda eemalt hinnata ning uue lähenemisega edasi liikuda! Inspiratsioonihommik on just selline fokusseeritud ettevõtmine, kus võtame lauale teie jaoks kõige olulisema teema või teemad!

Aga milleks meile inspiratsioonihommikud?
See loob akna uute võimaluste leidmiseks ja märkamiseks! 

Võimalusel vaatame peale ka sellistele küsimustele:
Mida inspiratsioon teie juhi või meeskonnaliikmete jaoks tähendab?
Miks me vajame inspiratsiooni?
Mida inspiratsioon meile annab?

Kuidas ise inspiratsiooni leida või luua?

Inspiratsioonihommiku kestvuseks saab planeerida ligi 1,5-3h, olenevalt teemast, eesmärgist ja grupi suurusest.
Inspiratsioonihommiku jagame kaheks osaks: 
1) sissejuhatus sisendi, info ja ideede näol, 
2) mida täiendavad mõttetööd ja seoste loomist toetavad harjutused.


INSPIRATSIOON JA UUED IDEED - JULGUSe ja uute lähenemiste soodustamiseks!

VÕIMALIKUD TEEMAD, MILLELE KOOS OTSA VAADATA:

Olenevalt grupi eripärast saame sättida ja leida veel teemasid, mis teie inspiratsioonihommikut parimal viisil toetaksid. Kui endal ideid napib, mõtlen kaasa ja pakun välja täiendavaid lähenemisi või lahendusi!

"Inspiratsioon on
toiduks motivatsioonile!"

“Paljud suured asjad saavad alguse väikestest asjadest. Nii võibki piisata vaid killukesest inspiratsioonist, et saada jõudu just nende suurte asjade tegemiseks!”

Asume mõtteid vahetama

Jälgi mind ka