meeskonna areng
Static Slide

ENESEJUHTIMISE
KOOLITUS

ENESEJUHTIMISE KOOLITUS MEESKONNALE -
UUED TAIPAMISED, MÕTTEVIIS JA TÖÖRIISTAD!

VEEL PAREMA KOOSTÖÖ JA TULMUSTENI LÄBI TEADLIKUMA ENESEJUHTIMISE?

Meile tundub, et me oleme ise olukorra peremehed ja hoiame seda nö “rooli” valdavalt enda käes, kuid reaalsus on midagi muud! Kindlasti tuleb tuttav ette, kus mõtted ja emotsioonid on võtnud märkamatult juhtimise üle ning sellel on olnud märgatav mõju nii tulemuslikkusele kui ka meie enesetundele! 

Eneseregulatsiooni ja -juhtimise oskused on vajalikud selleks, et ennast sellistest olukordadest kiiremini välja suunata ning püsida rajal, keskenduda sellele, mis tegelikult vajalik ja oluline! Oskus ennast veel paremini juhtida, see lubab ellu viia organisatsiooni, meeskonna ja ka isiklikke eesmärke, tunda enda kasvu ja arengut ning algatada ja lõpetada nii suuri kui ka väiksemaid projekte!

Olen oma töös nii palju kogenud, kuidas suurimaks takistuseks teepeal ees oleme me ISE! Seega tundub, et iseenda tundmine ning oskus ennast juhtida – see omab nii palju tähtsust, et kiiremini edasi liikuda!

Enesejuhtimise koolitus toetab osalejaid just selliste teadmistega, mis lubavad iseennast paremini mõista ning läbi suurema eneseteadlikkuse on võimalik astuda samm edasi ka eneseregulatsioonis! 

PAREM ENESEJUHTIMINE LUBAB VÕTTA ROHKEM VASTUTUST JA TUNDA SUUREMAT ENESEKINDLUST!

KUIDAS JA MILLISTE TEEMADEGA TEELE ASUME?

Enesejuhtimise koolituse kujundame vastavalt Teie meeskonna vajadustele
ja väljakutsetele. Parima hetkeseisu analüüsi saavutame ühisel kohtumisel
juhiga
või veel teiste täiendavate võtmeisikutega. Enesejuhtimise valdkond on
lai, kuid ühisel kohtumisel saab selgeks, kas ja kus saaksin just mina
Teid parimal viisil toetada. 

Siin on mõningate teemade ülevaade, millele võiksime suuremas
või väiksemas mahus koos peale vaadata:

 • teadlikustada, kuidas me inimesena toimime, mida teelolemiseks, ärategemiseks ja kohale jõudmiseks vajame,
 • märkame ja vaatame üle, kuhu me igapäevaselt inimesena nö kinni
  jääme
  ja ennast ära kaotame, millal rooli käest anname,
 • millised tegurid omavad tähtsust, et me ennast paremini juhtida suudaksime,
 • teadvustada eneseteadlikkuse rolli eneseregulatsiooni vaatenurgast,
 • mõtestada lahti mõtlen-tunnen-käitun kontseptsioon,
 • harutada lahti teemad nagu: edasilükkamine, motivatsioon, muudatustega toimetulek, eesmärkide seadmine ja elluviimine, stressijuhtimine,
  iseenda ja töö organiseerimine, emotsionaalne paindlikkus
  jt,
 • oluline, et ühine kohtumine lubaks anda edasi teoreetilised lähenemised ja mudelid, et need omakorda igapäevaste olukordadega praktikas ära siduda – meile läheb ikka rohkem korda see, mis igapäevase eluga praktiliselt seotud!
Lepime kokku kohtumise

Meil on alati võimalus püsida seal, kus me parasjagu viibime!
Peaasi, et meid ei jääks vaevama küsimused nagu – mis oleks võinud saada? Mis oleks võinud olla?

MIDA ME VAJAME, ET PAREMINI ISEENDAGA KONTAKTIS PÜSIDA? vÕI MIKS ON ISEENDAGA KONTAKT NII OLULINE?

varasem klientide tagasiside:

“Mida on seisakus püsimisest võitaMida kaotada? 
Mida on võita, kui liigutakse uuele arenguastmele edasi?

Soovin rohkem infot

Jälgi mind ka