meeskonna areng
Static Slide

ENESEJUHTIMISE
KOOLITUS

ENESEJUHTIMISE KOOLITUS MEESKONNALE -
UUED TAIPAMISED, MÕTTEVIIS JA TÖÖRIISTAD!

LÄBI TEADLIKUMA ENESEJUHTIMISE VEEL PAREMA KOOSTÖÖ, EFEKTIIVSUSE NING TULEMUSTENI?

Meile tundub, et me oleme ise olukorra peremehed ja hoiame seda nö “rooli” valdavalt enda käes, kuid reaalsus on midagi muud! Kindlasti tuleb tuttav ette, kus mõtted ja emotsioonid on võtnud märkamatult juhtimise üle ning sellel on olnud märgatav mõju nii tulemuslikkusele kui ka meie enesetundele! 

Eneseregulatsiooni ja -juhtimise oskused on vajalikud selleks, et ennast sellistest olukordadest kiiremini välja suunata ning püsida rajal, keskenduda sellele, mis tegelikult vajalik ja oluline! Oskus ennast veel paremini juhtida, see lubab ellu viia organisatsiooni, meeskonna ja ka isiklikke eesmärke, tunda enda kasvu ja arengut ning algatada ja lõpetada nii suuri kui ka väiksemaid projekte!

Olen oma töös nii palju kogenud, kuidas suurimaks takistuseks teepeal ees oleme me ISE! Seega tundub, et iseenda tundmine ning oskus ennast juhtida – see omab nii palju tähtsust, et kiiremini edasi liikuda!

Enesejuhtimise koolitus toetab osalejaid just selliste teadmistega, mis lubavad iseennast paremini mõista ning läbi suurema eneseteadlikkuse on võimalik astuda samm edasi ka eneseregulatsioonis! 

“Enesejuhtimine on justkui piiratud ressurss, mis päeva jooksul kahaneb. Küsimus on selles, kui mõistlikult me seda ressurssi kasutada oskame?”

PAREM ENESEJUHTIMINE LUBAB VÕTTA ROHKEM VASTUTUST JA TUNDA SUUREMAT ENESEKINDLUST!

TEEKOND SUUREMA RAHULOLU, EFEKTIIVSUSE JA PAREMATE TULEMUSTE SUUNAS ALAKU NÜÜD!

Enesejuhtimise koolituse kujundamel võtame arvesse Teie meeskonna suurimaid väljakutseid ning ühendame need järgmiste olulisemate teemadega:

 • KUIDAS INIMESENA TOIMIME
  Mida teelolemiseks, ärategemiseks ja kohale jõudmiseks vajame? Kuhu me igapäevaselt kinni jääme ning efektiivsust, rahulolu ning tulemuslikkust enim kaotame?
 • KELLE KÄES ON ROOL? Kas ikka meie käes või mis meid ikkagi igapäevaselt juhib ehk mis “elevandi” metsa ajab? (ajukeskne vaade).
 • MIS ON ENESEJUHTIMINE JA ENESETEADLIKKUS
  Miks on oluline enesejuhtimisega teadlikult tegeleda? Mis muudab selle keeruliseks? Mis toetab? Eneseteadlikkuse roll ja mõõdikud. Sh teemad nagu: vundament, vajadused ja EQ jt.
 • ENESEJUHTIMISE ALATEEMAD
  1. Emotsioonid.
  2. Suhted.
  3. Muudatused.
  4. Probleemide lahendamine.
  5. Otsuste tegemine.

  Keskendume iga alateema väljakutsetele ja võimalustele ehk kuidas tulla paremini toime (vundament, teadlikkus, mõtteviis, tööriistad).
 • PIDEVALT MILLEGI POOLE JA MILLEGIST EEMALE
  Millised igapäevased ja tööalased olukorrad meid põgenema panevad? Ning mille poole me nii väga liikuda soovime? Oluline vaade ka läbi juhi silmade ja rolli (SCARF mudel).
 • KÄITUMISE TSÜKKEL JA MÕJUTEGURID
  Mõtestame lahti mõte-tunne-käitumine tsükli ning selle kasutamise võimalused igapäevases elus. 
 • ENESEJUHTIMISEGA SEOTUD TEEMAD, MILLE OSAS TEEME VALIKU VASTAVALT VAJADUSELE:
  – stressijuhtimine
  (kurnatuse lehter ja läbipõlemise anatoomia),
  – konflikti hirmud ja ressursid,
  – motivatsioon ja selle olemus,
  – mugavustsoon,
  – delegeerimine,

  – erinevad mõtteviisid, 
  keskendumine, fookus ja tähelepanu,
  riskid jt.

“Enesejuhtimise oskustel on otsene mõju nii individuaalsele kui ka organisatsiooni edule. Teadlikkus, kuidas enda emotsioone, suhteid, muudatusi, probleeme või otsustusprotsesse paremini juhtida, see lubab meil näha suuremat pilti ning võtta rohkem vastutust!”

Lepime kokku kohtumise

MIDA ME VAJAME, ET PAREMINI ISEENDAGA KONTAKTIS PÜSIDA? vÕI MIKS ON ISEENDAGA KONTAKT NII OLULINE?

varasem klientide tagasiside: