MEESKONNAJUHILE
Static Slide

5 TIIMIJUHTI / septeMBER 2023 / @tallinn

"SAMM EDASI"

MASTERMIND TIIMIJUHTIDELE

ALUSTAME N28.SEPTEMBER 2023

PERSONAALNE FORMAAT TIIMIJUHILE

ET RAHULOLEMATUS LEEBUKS, TEKIKS SUUREM SELGUS JA PLAAN NING PAREMAST SAAKS VEELGI PAREM

Mõtle, mis tunne võiks see olla, kui ühel hetkel oleksid ümbritsetud 4-5 mentori või arengupartneriga korraga? 

Eesootav mastermind projekt võimaldab Sul just sellise kogemuse osaliseks saada. Kokku saab grupp tiimijuhte, kes kõik kokku moodustavad väga tugeva meeskonna. Kõigil ühtne eesmärk – arendada ennast tiimijuhina ning leida ja avastada võimalused oma meeskonna arendamiseks! 

Selline ühine ruum koondab kokku kogu selle grupi tarkused ja kogemused. Liikumist eesmärgi suunas toetavad asjakohased teemad ning selge struktuur. See teekond saab olema ainulaadne – just nende tiimijuhtide nägu ja just nende teemadega, mis sel korral ühises ruumis lauale tuuakse!

Muutus tiimis hakkab peale muutusest tiimijuhi sees! 
Kõik, mida muudad või muutub tiimijuhi sees, peegeldub tagasi ka tiimitöö seest! Kas Sina oled muutuseks ja liikumiseks valmis? Öeldakse, et leia grupp inimesi, kes Sind proovile paneks ja inspireeriks, veeda nendega natuke aega ja võid olla kindel, et see toob kaasa muutuse ka Sinu sees!

“Koondame grupitarkuse ja kogemused, sünkroniseerime teel olemise võtted ning kasvame koos!”

MILLAL, KES, KUIDAS?

  • N28. SEPTEMBER 2023
  • PERSONAALNE VÄIKE GRUPP TIIMIJUHTE, kus maksimaalselt 5-6 liiget, kohtumised @TALLINN silmast-silma.
  • TIIMIJUHTIDELE, kes tunnevad, et nüüd on aeg teha järgmine oluline samm arengus edasi, kasvada järgmisele tasemele.
  • REGISTREERIMINE ootenimekirja alanud.
  • TUTVUMISKÕNED leiavad aset peale seda, kui oled endast mulle märku andnud! Huvilistega teostan sissejuhatava kõne, mis võimaldab meil teineteisega tuttavaks saada ning küsimustele vastused anda. Kõne võimaldab ka tagada, et grupis saaksid kokku sarnaste ootuste ja küsimustega inimesed! Minu ja ka kõigi osaliste jaoks on oluline, et iga liituja oleks valmis pühenduma ja antud teekonda panustama. 
  • Ootan väga Sinu kirja, et leppida kokku esimene tutvumiskõne ning jätkutegevused!

MIKS JUST SELLINE TEEMA?

Mäletan, kui seisin ühel reedesel tööpäeva õhtul kell 20.34 seina juures, kust vaatasid mulle otsa minu 45 meeskonna koosseisud, arengud ja tulemused ning kogesin sisemiselt suurt dilemmat – sees oli nii palju küsmusi, ideid, suundi ja valikuid, kuid kuidagi oli keeruline ennast kokku võtta ning otsuseid kokku koondada. Oli omajagu võite ja rõõmustamisi ja samas nii palju kohti, mis vajasid arendamist. Kuskil sügaval sees elas ja võttis võimust rahulolematus, kärsitus. Ma oskan, suudan aga kuidas ikkagi edasi? Tuleb teha aga mida ja millal?

Läks veel omajagu aega, eneseanalüüsi ja meeskondade analüüse, kuniks tegin vajalikud arengusammud iseendas ja seeläbi ka olulised muutused või täiendused oma meeskondades. Aga mõelda vaid, kui ma oleksin saanud seda kõike kellegagi koos teha? Jah, mul oli super tubli meeskond, kuid teinekord on hetki, kus tiimijuht vajab seda teist, värsket ja välist pilku. Usun, et me kõik suudame ja oskame, küsimus on efektiivsuses, ideede mitmekülgsuses ja erinevate perspektiivide märkamises!

Tihti on dilemmaks aeg, mäletan, kuidas valik igapäevase ja kiireloomulise kasuks oli kiire tulema – kuidas ma nüüd lähen ja tegelen nende “muude asjadega”? Aga siin ei tegele Sa muude asjadega, kõik on ühendatud – Sa arendad ennast inimese, juhina ning sead paika ja viid ellu vajalikke samme, mis seotud ka Sinu meeskonna arenguga!

“Mõtle, et saaksid olla teel ühe aju asemel hoopis viiega? Mida see Sinu otsustes, valikutes ja käitumises muudaks? Või millest Sa ilma jääksid, kui püsiksid rajal vaid oma jõudu ja tarkust kasutades?

MIDA JUHID KOOS TEEVAD JA KOGEVAD?

loome koos ühise "TRENNI TEGEMISE" RUUMI, KUS TEADLIKUSTAME, MÄRKAME JA ÕPIME!

programmi täpsem ÜLEVAADE

KESTVUS: september-veebruar 2023 (6 kuud)
KUI TIHTI: keskmiselt 1-2 x kuus kestvusega 3h
MILLAL: tööpäeva alguses või lõpus, esimesed kohtumised:
N28.09 (09.30-12.30)/ sobivuse korral järgmised
N12.10 (09.30-12.30)/ T31.10 (14.30-17.30),
vajadusel grupiga kohendame oktoobri aegu
KUS: silmast silma @TALLINN, asukoht
täpsustamisel (puudujate jaoks lindistame).


KOHTUMISTE ÜLEVAADE

Kogu teekonna jooksul on oluliseks lähtepunktiks eneseareng, mida
kõrvutame pidevalt meeskonna ja selle arenguperspektiividega!
Alljärgnev kirjeldus on teatud raamistik, mille võtame esmalt aluseks,
kuid teeme vastavalt vajadusele ka muudatusi!

SISSEJUHATAV KOHTUMINE
Tutvumine, ootused, grupi väärtused, individuaalsed sihid ja eesmärgid. 

1 RING – MIDA ON MUL VAJA TEADA JA TEHA ENDA JAOKS?
Peale eesmärkides selguse loomist asuvad tiimijuhid tööle iseendaga.
Vaadatakse ja hinnatakse üle, mida on teinud või mida tuleks
tiimijuhina teha või pakkuda enda jaoks. Iga tiimijuht läbib ka individuaalse coachingu grupi sees, kus võtab lauale just antud hetkel kõige enam
tähelepanu vajava teema. 

2 RING – MIDA ON MUL VAJA TEADA JA TEHA MEESKONNA JAOKS?
Kui juht on mõtestanud lahti iseenda ja seeläbi mõistnud paremini ka oma meeskonnaliikmeid individuaalsel tasemel, on oluline otsa vaadata meeskonnale
kui tervikule – mida on oluline tiimijuhina meeskonnatööst teada
ja selle toimimiseks parimal võimalikul viisil pakkuda. Siin avaneb igal juhil tuua lauale 1 oluline teema, mida siis juba mastermindi ringis koos kolleegidega analüüsida ja avada.

VAHEKOKKUVÕTTED 
Terve teekonna jooksul teeme vahekokkuvõtteid (e-mail, ühine grupp),
jagame grupi sees põnevaid teadmisi, lugemissoovitusi, lähenemisi või harjutusi. Võimalusel kaasame oma teekonnale põnevaid kaaskolleege (treenerid, juhid),
kes meid põnevate õppimiste või uute oskustega täiendada aitavad!

KOGU TEEKONNA KOKKUVÕTE
Meie ühise 6 kuulise teekonna lõpus teeme ühise kokkuvõtte, kus iga
liige hindab teel olemise liikumist (õppimised, muutused) ja paneb paika
olulised märksõnad tuleviku tarvis. 

INVESTEERING ISEENDASSE JA
SEELÄBI KA OMA MEESKONDA:
kuni 21.08=165 EUR (x6), alates 22.08=179 
EUR kuu (x6)
Asume koos teele kui grupiga on liitunud vähemalt 5 liiget.
Korraldaja jätab endale õiguse tingimuste osas muudatusi teha
(ruumi hinnast vm asjaolust tulenevalt).

LISAVÄÄRTUS!
Peale programmi läbimist hiljemalt 3 kuu jooksul on võimalus igal
juhil läbida lisaväärtusena 1 x individuaalne coaching. Kogu teekonna jooksul
saab kokku sinu isiklik ARENGUMAPP, millele ka kuu, paari või aasta 
pärast põnevusega tagasi vaadata! 

MIKS OTSUSTADA SELLISE GRUPIMEETODI KASUKS:

“Kui Sa tahad midagi, mida Sul veel ei ole olnud, tuleb teha või proovida midagi, mida Sa ei ole veel teinud!”

ootan sinuga kohtumist!

Tunnen huvi grupicoachingu vastu

Edasi liikumiseks ja uue teadlikkuse loomiseks tuleb teha vaid see üks samm. Aga see üks samm võib moodustada lõpuks poole teekonnast!

KES AITAB RUUMI HOIDA JA LUUA?

MA OLEN. tütar, naine, ema, juht, coach, koolitaja, algataja, elluviija, pühenduja ja edasiliikuja!

MA OLEN. täna toimetamas coachi ja arengutreeneri rollis, kus toetan inimeste personaalset arengut, meeskondi ja nende juhte. Tean, et meeskondade loomine ja arendamine on üks tõsine tundetarkus ja teinekord ka täielikus teadmatuses navigeerimine aga kõigest hoolimata – see on nii põnev ja väljakutsetest tulvil maastik! 

Meie ühistele kohtumistele võtan kaasa 10+ aastat kogemust juhina, märkamised ja õppimised meeskondade loomisest ja juhtimisest (loonud, arendanud 75+ meeskonda) ning kõik kogetu, õpitu ja loetu oma coachiks kasvamise teekonnalt.

Pean oluliseks toetada inimeste individuaalset arengut, sest usun, et just sealt saab kõik muu oluline alguse – isiklik areng on aluseks kvaliteetsetele kasvukeskkondadele kodus kui ka tööelus (lapsevanemaks olemine, suhted, organisatsiooni ja meeskondade kvaliteet, tulemuslikkus). 

Seega on minu keskseks fookuseks alustada arengust tiimijuhi tasandil ning liikuda sealt edasi juba meeskonna arendamise juurde!

MA OLEN. arengutreener, coach 
Triin Põldme-Uibo

“Õppimine ja areng toimuvad vaid mugavustsoonist väljaspool. Esimese sammu tegemine üksinda on väljakutse aga esimese sammu tegemine koos võib olla juba seiklus!” 

Tunnen huvi grupicoachingu vastu

Jälgi mind ka