meeskonnajuhile
Static Slide

KOOLITUS MEESKONNAJUHILE

OLEN PARTNERIKS MEESKONNAJUHI ARENGUS!

KASVATADA MEESKONNALIIKMETE RAHULOLU JA TULEMUSLIKKUST LÄBI MEESKONNAJUHI TEADLIKKUSE KASVU?

Luua töökeskkondi, kus selle liikmed tunneksid end enesekindla, hinnatud ja erilisena – see on vist iga meeskonnajuhi siht ja unistus? Isegi kui juht teab, kuidas asjad olema peaksid, kujunevad need ikka natuke omamoodi, lõppkokkuvõttes ei ole me selles mängus ju üksinda, muutujaid on palju! Ja tihti ei jää juhil ka aega, et omal käel analüüsida ning muutuseid planeerida.

Kõigi nende muutujate ja segajate ning samas ka võimaluste ja väljakutsete keskel olen ma valmis tiimijuhtidega koos aega võtma, koos kasvama ning arenguvõimalusi leidma! Mulle meeldib olla saatjaks teekonnal, kus liigume „mida ma ei tea“ mõtteviisist „mida saan teha“ mõtteviisi. Meeskonnajuhtidega koostöös võivad meid ühendada väljakutsed, mis seotud nn: 

  • ENESEJUHTIMISEGA (stressijuhtimine, mõte-tunne-tegu),
  • MEESKONNA ÕHKKONNA LOOMISEGA (koostöö, suhted, kommunikatsioon),
  • MEESKONNA LOOMISE, ARENDAMISE JA ÜMBERKUJUNDAMISEGA (meeskonna arenguetapid),
  • PSÜHHOLOOGILISE TURVATUNDE KUJUNDAMISEGA (usaldus),
  • ARENDAVATE VESTLUSTE LÄBIVIIMISEGA (tagasiside),
  • EESMÄRKIDE SEADMISEGA (visioon, missioon, väärtused),
  • EBAKINDLUSEGA MUUDATUSTE JUHTIMISES (vastupanuga toimetulek),
  • TIIMILIIKMETE ARENDAMISEGA (motiveerimine, kaasamine).


Ükskõik millise teema raames me koos teele lähme, eesmärk on iga tiimijuhi eneseteadlikkust ka lihtsalt inimesena natuke kasvatada! Ja kui meeskonnajuht kogeb suuremat teadlikkust inimesena, saab ta ka juhi rollis enesekindlamalt ja kompetentsemalt edasi liikuda!

kui teeks koos sammu veelgi teadlikuma juhtimise suunas?

KUIDAS KOOS TÖÖTAME?

Meie ühisesse koostöösse tulevad kaasa minu 10+ aastat kogemust juhina, märkamised ja õppimised meeskondade loomisest ja juhtimisest (loonud, arendanud 75+ meeskonda, 50+ eestvedajat) ning kõik kogetu, õpitu ja loetu oma coachiks kasvamise teekonnalt. Võtan kaasa ka isikliku kogemuse ja kinnituse, et teadlik ja arengule suunatud juht suudab luua tugevamaid suhteid, olla ettenägelikum, märgata uusi lähenemisi ja julgustada innovatsiooni!

Mis minu jaoks ühises koostöös veel oluline?

– eesmärk hoida tasakaalu teooria ja praktika vahel,
– ideaalne kui kohtume lühemalt aga tihedamalt,
-hoiame fookust teemat toetava teooria ja mõtteviisiga,
– loome vahelduvust ning toetame õppimist läbi praktiliste lähenemiste,
– kaardistame kohe alguses ühiselt hetkeseisu ja soovitud tulemused või seisundi,
– oluline, et vastused ja lahendused sünniksid osalejatest ja meeskonnast endist,
– personaalne eelkohtumine võimaldab meil teineteist tundma õppida ning aitab luua usaldusliku suhte – hea side arengutreeneri ja tiimijuhi vahel on ülioluline!

“Otsuste tegemise juures on suurimaks väljakutseks lahing tunnete ja mõtete vahel. Teadlik juht analüüsib ja püüab mõista põhjuseid nende taga. Mille taga Sinu tänane otsus viibib -tunde või mõtte?”

Kuidas edasi? Oluline on mõista, et otsustamine on kaheosaline teekond. Kõigepealt on vaja koguda infot ja saada selgus. Alles siis on võimalik otsustada!

klientide tagasiside

“Kui juht mõistab, kuidas töötab tema või üldisemalt inimese aju – suudab ta paremini mõista erinevate takistuste olemust ning inimeste käitumist!

Kavandame juhtidele koolituse

Jälgi mind ka