meeskonnajuhile
Static Slide

KOOLITUS MEESKONNAJUHILE

OLEN PARTNERIKS MEESKONNAJUHI ARENGUS!

KASVATADA MEESKONNALIIKMETE RAHULOLU JA TULEMUSLIKKUST LÄBI MEESKONNAJUHI TEADLIKKUSE KASVU?

Luua töökeskkondi, kus selle liikmed tunneksid end enesekindla, hinnatud ja erilisena – see on vist iga meeskonnajuhi siht ja unistus? Isegi kui juht teab, kuidas asjad olema peaksid, kujunevad need ikka natuke omamoodi, lõppkokkuvõttes ei ole me selles mängus ju üksinda, muutujaid on palju! Ja tihti ei jää juhil ka aega, et omal käel analüüsida ning muutuseid planeerida.

Kõigi nende muutujate ja segajate ning samas ka võimaluste ja väljakutsete keskel olen ma valmis tiimijuhtidega koos aega võtma, koos kasvama ning arenguvõimalusi leidma! Mulle meeldib olla saatjaks teekonnal, kus liigume „mida ma ei tea“ mõtteviisist „mida saan teha“ mõtteviisi.

Meeskonnajuhtide koolitust planeerides saame mooduleid planeerida järgmise 4 suurema teema alusel:

1) JUHTIMINE JA JUHTIMISE ALUSED,
2) JUHI TEADLIKKUS JA ISIKLIK ARENG,
3) KOOSTÖÖ JA MEESKONNATÖÖ TEGEMINE,
4) STRATEEGILINE PLANEERIMINE JA OTSUSTUSPROTSESSID. 

Alljärgnevalt leiad juba ülevaatliku joonise antu suuremate teemavaldkondade osas!

Ükskõik millise teema raames me koos teele lähme, eesmärk on iga tiimijuhi eneseteadlikkust ka lihtsalt inimesena natuke kasvatada! Ja kui meeskonnajuht kogeb suuremat teadlikkust inimesena, saab ta ka juhi rollis enesekindlamalt ja kompetentsemalt edasi liikuda!

kui teeks koos sammu veelgi teadlikuma juhtimise suunas?

koolituse "juhi vundament" PLANEERIMINE:

Paneme ühises koostöös kokku programmi, mis just Teie juhte kõige paremini toetaks! Arvestame konkreetse grupi omaduste, vajaduste ning väljakutsetega.

VALIK PÕHITEEMASID, MILLE PÕHJAL SAAME MOODULEID PLANEERIDA:

VÕTAN KAASA KOGEMUSED JA ÕPPIMISED

Meie ühisesse koostöösse tulevad kaasa minu 10+ aastat kogemust juhina, märkamised ja õppimised meeskondade loomisest ja juhtimisest (loonud, arendanud 75+ meeskonda, 50+ eestvedajat) ning kõik kogetu, õpitu ja loetu oma coachiks kasvamise teekonnalt. 

Võtan kaasa ka isikliku kogemuse ja kinnituse, et teadlik ja arengule suunatud juht suudab luua tugevamaid suhteid, olla ettenägelikum, märgata uusi lähenemisi ja julgustada innovatsiooni! Juhi isiklik areng mõjutab arengut tema ümber – kõige juured paiknevad seal! Kui juht saab aru, kuidas ta inimesena tervikuna toimib, saab ta paremini aru ka oma inimestest. Sellest tulenevalt on minu koolitustel kaasas alati mudel – inimene kui tervik!

“Otsuste tegemise juures on suurimaks väljakutseks lahing tunnete ja mõtete vahel. Teadlik juht oskab ennast juhtida ning oskab mõista põhjuseid sisemiste takistajate taga. Mille taga Sinu tänane otsus viibib -tunde või mõtte?”

Kavandame juhtidele koolituse

Kui juht mõistab, kuidas töötab tema või üldisemalt inimese aju - suudab ta paremini mõista erinevate takistuste olemust ning inimeste käitumist!

klientide tagasiside