Static Slide
kELLELE: ERINEVAD POSITSIOONID, MEESKONNAD, GRUPID

KUIDAS SEISAKUST VÕI KINNI OLEMISEST EDASI LIIKUDA?

Pole vist ühtegi organisatsiooni, meeskonda, juhti või töötajat, kes poleks kordki oma teekonnal kogenud, et on jäänud kuidagi kinni või seisma! SAMM EDASI workshop toetab liikuma saamist just individuaalsel tasandil, et sealt edasi juba meeskonnana ka hoogsamalt edasi liikuda! On selleks siis grupp juhte või meeskonnaliikmeid – teadlikkuse suurendamine ja muutus lükatakse käima igas indiviidis eraldiseisvalt (suunatakse leidma vastuseid küsimustele või teemadele, mis ei luba hetkel edasi liikuda).

Ühine workshop toetab ka meeskonnatunnet, sest workshop toob kaasa omavahelise jagamise ning peegeldamise, mis võimaldab töötajatel teineteist veel paremini tundma õppida.  NB! võimalik ka kohandada ning toetada rohkem meeskonnatöö vaatenurgast.

Millistel hetkedel SAMM EDASI workshopi kasuks otsustada? 
Mõningaid mõtteid:

 • Kõik nagu toimib ja tundub korras aga.. stabiilsus ja rutiin on loonud kulgemise mentaliteedi ja seeläbi on kadunud ka energia ja motivatsioon.
 • Töötajates on soov astuda järgmisele arenguastmele ning ennast, oma tööd, töölauda uue nurga alt uuesti avastada.
 • Soovitakse luua suurem side põhjusega – mida teen, miks teen, kellega teen, kuidas teen. See võimaldab paremini ja suuremalt ühenduda meeskonna ja ettevõtte missiooni ja eesmärkidega!
 • Meeskonnaliikmete või juhtide seas on kuulda segadust, peata olekut – nad oleksid ennast justkui ära kaotanud.
 • Tööülesanded, väljakutsed, muudatused on kasvanud üle pea ja ühes sellega on kadunud ka selgus ja siht.
 • Õhus on soov alustada uuesti, teha restart, leida uus hingamine – soov kogeda õppimist, uusi ideid ja märkamisi. 
Kokkuvõttes on õhus küsimused, mõtted või tunded, mis ei luba meeskonnaliikmetel, juhtidel või spetsialistidel kergel sammul tänasest homsesse enam sammuda!

Aga kui mõtleks sellisest seisakust, peatusest või kinni olemisest kui märgist, mis annab juhile või meeskonnaliikmele võimaluse kasvuks ja arenguks? 

Kõik me soovime oma töökohal edeneda, tunda energiat ning kergelt kulgemise tunnet. Kuid kui meiega reisib kaasas mõni “lisapagas”, võtab see meilt asjatult energiat, mida võiksime millegi vajalikuma ja kasulikuma suunas tööle suunata ning tunda suuremat rahulolu!

Et tunda liikumise tunnet, tuleb liikuda...

WORKSHOPIST LÄHEMALT

SAMM EDASI workshop põhineb coachingu struktuuril ja loogikal, mida täiendavad erinevate põnevate teemade sissevaated. Workshopi ligikaudseks kestvusajaks on 6h (olenevalt osalejate arvust, 3 pausi). Workshopi eelduseks ei ole ootus, et kõik osalejad peaksid töötama samas meeskonnas – see võimaldab ühendada erinevates osakondades ning erinevatel positsioonidel töötavad inimesed. 

Lisaks workshopile on võimalik tuua sisse individuaalsed coachingud,
et liikumisele veelgi suurem hoog sisse anda. See tähendab, et teil on võimalik kaaluda näiteks 2 järgmise valiku vahel:

1) AINULT SAMM EDASI WORKSOP (grupile 10-20 liiget)
VÕI
2) AVALÖÖK ÜHISE SAMM EDASI WORKSHOPI NÄOL (grupile 8-12 liiget)
+ JÄRGNEVAD PERSONAALSED COACHINGUD
(iga osaleja minimaalselt x 2 kohtumist) 

SAMM EDASI workshopi võib jagada teemade järgi alljärgmiselt:

Osalejate tagasiside

Meil on alati võimalus püsida seal, kus me parasjagu viibime!
Peaasi, et meid ei jääks vaevama küsimused nagu – mis oleks võinud saada? Mis oleks võinud olla?

saame koos teada, mis oleks saanud?

Soovin rohkem infot

Edasi liikumiseks tuleb teha vaid see üks samm. Aga see üks samm võib moodustada lõpuks poole teekonnast!

KELLEGA JÄRGMINE SAMM EDASI TEHAKSE?

MA OLEN. oma viimased 2+ aastat personaalse coachi ning meeskondade ja juhtide arengutreeneri rollis toimetanud ning olen nautinud iga hetke sellest teekonnast!

MA OLEN. tütar, naine, ema, algataja, elluviija, pühenduja ja edasiliikuja! Veel mõned olulisemad asjad, mida minu kohta teada:

 • 8 aastat kogemust, kuidas juhtida ja jõuda suurepäraste teenindus- ja müügitulemusteni (Põldma Kaubanduse AS Eesti personaliosakonna ja kaupluste juht, DenimDream jt kauplused),
 • 10+ aastat juhina,
 • 75+ loodud meeskonda,
 • 500+ arendavat tiimikoosolekut ja koolitust,
 • 600+ inimese värbamisel aktiivselt juures,
 • viimased 2+ aastat ehitamas ülesse oma uut mina, mille juurde kuuluvad – uus elukorraldus ja viis elada, uued prioriteedid, uus coachi ning arengutreeneri roll ning oma ettevõte,
 • Erickson Coaching International lahenduskeskse coachi + High Performance Team Coaching sertifikaadid (ICF poolt rahvusvaheliselt akredideeritud diplomid, täiendkoolitused),
 • Mindfulness 8 nädalane koolitus.

Pean oluliseks toetada inimeste individuaalset arengut, sest usun, et just sealt saab kõik muu oluline alguse – isiklik areng on aluseks kvaliteetsetele kasvukeskkondadele kodus kui ka tööelus (lapsevanemaks olemine, suhted, organisatsiooni ja meeskondade kvaliteet, tulemuslikkus). Seega on minu keskseks fookuseks inimese potentsiaali avastamine ja avardamine!

Minu jaoks oluline meeldetuletus: me arvame, kuidas asjad on, aga tuletan endale ikka ja jälle meelde küsida – kuidas asjad tegelikult on?

Mõtleme koos läbi, kuidas siis asjad tegelikult on?
Triin Põldme-Uibo

teemaga haakuvaid mõtteid

PRAEGUNE REAALSUS – USKUDA VÕI MITTE?
See, et meil on mingid konkreetsed mõtted või tunded, ei tähenda, et see ka kohe reaalsus oleks! Kuidas Sinu praegune olukord muutuks, kui Sul oleks võimalus kogeda hoopis minu praeguseid mõtteid või tundeid? Mis Sa arvad, kuidas Sa siis oma küsimusele läheneksid? Kuidas Sinu tänane reaalsus siis muutuks?
 
MIKS MÄRGATA VÄLISTE SÕNUMITE TÄHENDUST?
Oled Sa mõtelnud, kuidas Sinu sisemine segadus väliste sõnumitena Sinuni tagasi jõuab? Siin on peidus justkui loogika – mida selgem on asi meie enda sees, seda selgemalt suudame me seda ka välja näidata ning kommunikeerida. Kindlasti oled märganud, et mida selgemalt keegi Sinult midagi küsib, seda paremini oskad Sa talle ka vastata? Seega oleks hea aeg analüüsida – milliste sõnumite või kommunikatsiooni osaliseks oled viimasel ajal saanud? Inimesed ja keskkond peegeldavad meile meid ennast alati tagasi.
 
SELGUSELE JÄRGNEVAD TÄHELEPANU JA FOOKUS
Selgus lubab tähelepanul kasvada. Tähelepanu lubab jõuda meil kohale ning saavutada enda jaoks olulised eesmärgid. Kuidas Sa sel juhul selgust enda sees hetkel hindaksid? Vaid selguse puudumine on see, mis loob meis piisavalt kaost ja frustratsiooni ning ei luba meil edasi liikuda!

“Mida on seisakus püsimisest võitaMida kaotada? 
Mida on võita, kui liigutakse edasi?

TEEME SELLE OTSUSTAVA SAMMU KOOS EDASI!

Soovin rohkem infot

Jälgi mind ka