Static Slide

JUHI
AUDIT

KOOLITUS / WORKSHOP

JUHTIMISE MINEVIKUST JUHTIMISE TULEVIKKU, et toetada ajusõbraliku ja psühholoogiliselt turvalise kultuuri loomist

Juhid on andnud viimastel aastatel enda parima aga see ei tähenda, et olukord oleks hetkel parim. Kriisi ajal jäi paljude juhtide arendamine tahaplaanile, mis hakkab endast kiirelt majanduse edenedes märku andma. Suureks valukohaks on saanud ka juhtide järelkasv – pink on lühike. 2021 aasta Global Leadership Forecast uuringu järgi suudavad ettevõtted vaid 47% ulatuses korralikult juhi rolle täita. Tänased juhid vastutavad tuleviku juhtide järelkasvu eest. Paljud juhid on alles eilses, hetkel ei piisa tänasesse jõudmisest – meil tuleb liikuda juba tulevikku, lahenduskesksema juhtimise suunas! Liikuda “mida ma ei tea” mõtteviisist “mida saan teha” mõtteviisi.

Tuleviku juhil tuleb liikuda sinna, kuhu liigub tuleviku töö ja töötajad! See eeldab liikumist, kohanemist ja muutuseid juhis. Muutused saavad alguse meie harjumuspärastest mõttemustritest. Tabame siinkohal märgilise tähendusega märksõna – harjumused!

Paljud juhid on täna tuleviku ootustest ja vajadustest teadlikud, kuid palju jääb harjumuspärase taha kinni. Igapäevaselt ja kiirelt tehtud analüüs ja valikud ei anna pikaaegset tulemust. Kiirel ja kriitilisel hetkel langeb juht tagasi oma harjumuspärasesse käitumisse. Juhi audit koolitus toetab harjumuspärasest välja liikumise alustamist ning mitmepäevased workshopid + individuaalsed coachingud juba reaalsete muutuste tegemist ja rakendamist. Iseendast alustamine ja iseendas auditi tegemine lubab jõuda juuretasandile ning alustada muutuseid mõtteviisis ja mõttemustrites. Teame ju kõik, et mõttest saab alguse tegu!

Programm pakub juhile suuremat selgust, teadlikkust, uut hingamist ja energiat, uusi märkamisi ja teadmisi iseenda ja inimestega töötamise kohta. Kui me kogeme suuremat teadlikkust inimesena, saame me ka juhi rollis enesekindlamalt ja kompetentsemalt edasi liikuda!

samm tulemuslikuma ja teadlikuma juhtimise suunas!

juhtimiskoolitusest lähemalt

KESTVUS:
1-2 päevane koolitus VÕI 3-4 osaline workshop
 
Lühem koolitus toetab muudatuste algatamist.
Lühemate fokusseeritud workshoppidega toetatakse
paremini õppimist ja kogetu rakendamist.

KOOLITUSE LÄBIVIIMIST TOETAVAD:
info, ideed sisendina / harjutused õppimise ja eneseanalüüsi toetamiseks / praktilised arutelud uute perspektiivide märkamiseks ja peegelduste saamiseks.

LISAVÄÄRTUS JA SÜGAVUS:
Liida koolitusele või workshoppidele + individuaalsed coachingud.

Lisaks workshopile on võimalik tuua sisse individuaalsed coachingud, mis toetavad sügavamate arengute ja muudatuste tegemist. Kui Sa tead, kuidas harjumused kujunevad, oled veendunud, et see toetab juhti töös muudatuste suunas!

JUHI AUDIT workshopi erinevad etapid:

“Otsuste tegemise juures on suurimaks väljakutseks lahing tunnete ja mõtete vahel. Teadlik juht analüüsib ja püüab mõista põhjuseid nende taga. Mille taga Sinu tänane otsus viibib -tunde või mõtte?”

TEEME KOOS SAMMU VEEL TEADLIKUMA
JUHTIMISE SUUNAS EDASI?

Kavandame juhtidele koolituse

Kuidas edasi? Oluline on mõista, et otsustamine on kaheosaline teekond. Kõigepealt on vaja koguda infot ja saada selgus. Alles siis on võimalik otsustada!

KELLEGA JÄRGMINE SAMM EDASI TEHAKSE?

MA OLEN. oma viimased 2+ aastat personaalse coachi ning meeskondade ja juhtide arengutreeneri rollis toimetanud ning olen nautinud iga hetke sellest teekonnast!

MA OLEN. tütar, naine, ema, juht, coach, algataja, elluviija, pühenduja ja edasiliikuja! Veel mõned olulisemad asjad, mida minu kohta teada:

  • 8 aastat kogemust, kuidas juhtida ja jõuda suurepäraste teenindus- ja müügitulemusteni (Põldma Kaubanduse AS Eesti personaliosakonna ja kaupluste juht, DenimDream jt kauplused),
  • 10+ aastat juhina,
  • 75+ loodud meeskonda,
  • 500+ arendavat tiimikoosolekut ja koolitust,
  • 600+ inimese värbamisel aktiivselt juures,
  • viimased 2+ aastat ehitamas ülesse oma uut mina, mille juurde kuuluvad – uus elukorraldus ja viis elada, uued prioriteedid, uus coachi ning arengutreeneri roll ning oma ettevõte,
  • Erickson Coaching International lahenduskeskse coachi + High Performance Team Coaching sertifikaadid (ICF poolt rahvusvaheliselt akredideeritud diplomid, täiendkoolitused),
  • Mindfulness 8 nädalane koolitus.

Pean oluliseks toetada inimeste individuaalset arengut, sest usun, et just sealt saab kõik muu oluline alguse – isiklik areng on aluseks kvaliteetsetele kasvukeskkondadele kodus kui ka tööelus (lapsevanemaks olemine, suhted, organisatsiooni ja meeskondade kvaliteet, tulemuslikkus). Seega on minu keskseks fookuseks inimese potentsiaali avastamine ja avardamine!

Minu jaoks oluline meeldetuletus: me arvame, kuidas asjad on, aga tuletan endale ikka ja jälle meelde küsida – kuidas asjad tegelikult on?

Mõtleme koos läbi, kuidas siis asjad tegelikult on?
Triin Põldme-Uibo

teemaga haakuvaid mõtteid

AJUKESKNE EHK NEUROJUHTIMINE
Ajukeskse juhtimiseni on jõutud tänu küsimusele – kuidas saaksime olla paremad juhid? Või kuidas olla tõhusamad iseenda ja teiste juhid? See on üks tõeliselt põnev teadus, mis arvestab nii meele kui aju füsioloogiaga ja see pakub palju olulisi teadmisi ja tuge, kuidas juhid ennast ja teisi paremini arendada saaksid. 
 
MUUTUS JUHIS SAAB ALGUSE TEMA MINAPILDI MUUTUSEST
Minapilt on inimese isiksuse ja inimese käitumise võti. Minapildi avardamine avardab võimalikkuse ala (M. Maltz). See, milline on inimese minapilt – tuleb ka juhi rolli paratamatult kaasa. Selleks, et muuta käitumist, tuleb alustada muutusest minapildis. Muutust käitumises toetab muutus mõttemustris. Millisest mõttest või mõttemustrist Sa sel juhul alustaksid? 
 
TÄHELEPANU JA FOOKUS JÄRGNEVAD SELGUSELE
Tähelepanu lubab jõuda meil kohale ning saavutada enda jaoks olulised eesmärgid. Tähelepanu ja fookuseni jõuame läbi selguse. Kuid igapäevased väljakutsed ja suur mõttekoormus võtavad tihti juhilt selguse (puuduvad pausid, aeg mõtlemiseks). Ootamatused, muutused – kuidas siis nende kõige keskel selgust ja seeläbi ka tähelepanu ja fookust hoida?

“Kui juht mõistab, kuidas töötab tema või üldisemalt inimese aju – suudab ta paremini mõista erinevate takistuste olemust ning inimeste käitumist!

ANNA JUHILE ÜKS MÕTTEPAUS, MIDA TA ISE AJAKAVASSE ARVATAVASTI EI PLANEERIKS!

Kavandame juhtidele koolituse

Jälgi mind ka